Logga in

Glömt ditt lösenord?

Marknadsrätt och immaterialrätt

Marknadsrätt och immaterialrätt

Marknadsrätt innefattar regler om företagens handlande på marknaden. Det kan till exempel vara fråga om marknadsföring, konkurrens och skydd för konsumenter. Rättsområdet har både offentligrättsliga och civilrättsliga inslag.

Immaterialrätt är det juridiska område som reglerar äganderätten till intellektuella prestationer i form av exempelvis design, litteratur, varumärken och uppfinningar. Immaterialrätt kan, till skillnad från andra rättsområden, uppfattas som något vagt då det kan vara svårt att identifiera vad det är som faktiskt skyddas och vilka rättigheter som ägaren ska ha. Immateriella tillgångar kan dock vara av stort värde. Det är därför viktigt att som företag lokalisera möjliga immateriella tillgångar inom verksamheten och ta fram lämpliga strategier för att utnyttja och skydda dessa på bästa sätt. Med ett immaterialrättsligt skydd följer en ensamrätt för rättighetsinnehavaren till sina tillgångar. Det är då endast rättighetsinnehavaren som har rätt att exempelvis framställa exemplar av sin skapelse och att utnyttja en uppfinning kommersiellt. I annat fall krävs dennes samtycke för användning av en skyddad skapelse.

Immaterialrätten är uppdelat i fyra olika områden: upphovsrätt, varumärkesrätt, patenträtt och mönsterrätt/design. En förutsättning för skydd är att man ansöker och registrerar sina rättigheter. Detta gäller för samtliga områden förutom för upphovsrättsskydd. Ansökan och registrering görs hos Patent- och registreringsverket.

Upphovsrättsskyddet omfattar bland annat film, litteratur och annat konstnärligt skapande och gäller i 70 år efter upphovspersonens död. Patentskyddet avser uppfinningar i form av nya, tekniska lösningar på problem. Skyddet gäller i max 20 år. Gällande varumärkesskydd omfattas kännetecken för exempelvis ett företag, en produkt eller en tjänst och kan bestå av figurer, ord, bokstäver, slogans eller liknande. Varumärket måste vara unikt på så sätt att det särskiljer märket från andra liknande varor eller tjänster. Skyddet gäller i tio år och kan förlängas med tio år i taget. För mönster/design skyddas formen eller utseendet av en produkt och gäller i max 25 år. Det inkluderar inte ett skydd för dess funktion.

Här har vi samlat våra produkter inom immaterialrätt och marknadsrätt. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig.