hammer Rådgivning inom dataskydd

Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Skicka förfrågan

Rådgivning inom dataskydd

Se vår integritetspolicy

Personlig hjälp av erfarna jurister

Behöver du vägledning i implementeringen av GDPR i din verksamhet? Stöd vid inventering, upprättande av avtal eller framtagande av policys? Våra jurister har lång erfarenhet av att arbeta med frågor som rör både personuppgifter och dataskydd och hjälper gärna till så att din organisation uppfyller kraven i dataskyddsförordningen.

Exempel på våra rådgivningsuppdrag

 • Inventering av personuppgiftsbehandlingar
 • Upprättande och analys av personuppgiftsbiträdesavtal
 • Upprättande eller kontroll av rutindokument och policys rörande dataskydd
 • Framtagande av informationstexter och personuppgiftspolicys
 • Externt dataskyddsombud för din organisation


Välj det upplägg som passar dig och din organisation bäst

Rådgivningsabonnemang – förtur och ingen administration

När ni har behov av kontinuerlig juridisk rådgivning är ett rådgivningsabonnemang att rekommendera. Ett rådgivningsabonnemang innebär att du och dina kollegor via mejl eller telefon kan få rådgivning snabbt, utan någon övrig administration.

 • Förtur till våra rådgivares tjänster
 • En kvart som lägsta debitering och därefter debiterar vi per påbörjad kvart. 

Ni kan också välja vårt rådgivningsabonnemang Flex om ni behöver rådgivning inom flera rättsområden, som till exempel både dataskydd och arbetsrätt. Det här upplägget passar också bra om ni saknar en förvaltnings- eller kommunjurist eller behöver stärka upp organisationen med sådan kompetens.

Klippkort – en smidig lösning där ni avropar rådgivning

En annan smidig lösning är att teckna ett klippkortsavtal där ni köper tio eller fler timmar i förväg. 

 • En halvtimme som lägsta debitering och därefter debiterar vi per påbörjad halvtimme. 

Enstaka uppdrag – för tillfälliga behov

Behöver ni hjälp med ett enskilt uppdrag, då hjälper vi såklart också till. Kanske är det en förhandling i domstol eller ett ärende där ni bara har ett tillfälligt behov. En accept på våra allmänna villkor och en faktureringsadress är allt vi behöver, därefter gör vi en uppskattning av uppdragets omfattning, och påbörjar sedan arbetet efter godkännande från er.

 • Lägsta debitering är en halvtimme, därefter debiterar vi per påbörjad halvtimme.

Våra rådgivare inom dataskydd

Anders Vedin

Rådgivare, jurist

Beata Rosvall

Rådgivare och jurist

Ebba Holm

Rådgivare, jurist

Laura Gashi

Rådgivare, jurist

Mari Heidenberg Östholm

Rådgivare, jurist

Simon Jernelöv

Rådgivare, jurist

Kom igång redan idag

Skicka förfrågan

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP ITnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
 • JP Registerförteckning

  Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
 • Rådgivning inom dataskydd

  Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

I sin granskning konstaterar IMY att Vklass inte skyddat personuppgifterna tillräckligt och att bolaget nu måste förbättra sin förmåga att upptäcka och utreda incidenter.

29 aug 2023

I vårt domsreferat kan du ta del av kammarrättens bedömning.

28 aug 2023

I denna analys berättar vår expert Gastón Fernández Palma om AI, AI-förordningen och några aspekter att beakta innan du kastar dig över utveckling och tillämpning av AI.

18 aug 2023