JP Infonet.se

Förmögenhetsrätt

Förmögenhetsrätt

I förmögenhetsrätten regleras vad som gäller för egendom som har ett förmögenhetsvärde samt ekonomiska rättigheter och skyldigheter mellan två eller flera parter. Exempel på lagar på det här området är avtalslagen och köplagen.

Förmögenhetsrätten delas in i en allmän del och en speciell del. Den allmänna delen innehåller generella regelverk. Den speciella förmögenhetsrätten utgörs av regler som endast gäller inom ett avgränsat område såsom regler om överlåtelser, nyttjanderätter, pant, borgen, materiella uppdrag, immateriella uppdrag med mera.

Här ser du våra tjänster som bevakar rättsområdet.