JP Infonet.se

Konkurrensrätt och upphandlingsrätt

När offentlig sektor köper in varor, tjänster eller byggentreprenader ska det i regel ske genom offentlig upphandling. Offentlig upphandling kan beskrivas som en formaliserad inköpsprocess där konkurrensrätten och upphandlingsrätten sätter ramarna för hur processen ska gå till.

Konkurrensrätt

Konkurrensrätten handlar om att säkerställa en rättvis konkurrens på marknaden. Kopplat till upphandlingsrätten har konkurrensrätten en särskild roll. Utan konkurrens blir priserna högre och utbuden sämre, vilket drabbar upphandlingarna. Dessutom förbjuder konkurrensrätten att företag bildar karteller. Företag som ingår i en kartell kan till exempel låta varandra vinna en upphandling, och då har inte den med det objektivt bästa anbudet fått sälja till den upphandlande myndigheten.

Viktiga lagar inom konkurrensrätt

  • Konkurrenslagen (KL)
  • Konkurrensskadelagen (KSL)

Upphandlingsrätt

Upphandlingsrätten sätter ramen för hur offentlig upphandling ska gå till. Grundprinciperna är att upphandlingen ska ske objektivt och öppet; regelverket ska öppna för konkurrens och se till att valet av leverantör sker på en affärsmässig grund. I korta drag börjar processen med att den upphandlande myndigheten ställer upp krav på vad den vill upphandla. Sedan är det fritt fram för företag att presentera sina anbud (erbjudanden). Det företag vars anbud bäst motsvarar de uppställda kraven vinner upphandlingen.

Viktiga lagar inom upphandlingsrätt

För dig som arbetar med offentlig upphandling

JP Infonet är ditt stöd för offentlig upphandling och konkurrens, oavsett om du arbetar som upphandlare, leverantör eller konsult. I vår informationstjänst JP Upphandlingsnet har vi samlat all relevant information om upphandlingsrätt och konkurrensrätt. I tjänsten finns rättskällor, referat av avgöranden och beslut, djupgående expertanalyser och vägledande dokument. Du kan också anlita oss som rådgivare inom upphandlingsfrågor. Våra experter har lång erfarenhet och vägleder dig genom hela upphandlingsprocessen. Nedan finner du våra samtliga tjänster inom rättsområdet.