Climate Change Counsel

Ett samarbete med klimatfokus

Vi har länge tyckt att klimatfrågan är viktig och söker vägar att bidra där vi tror att vi kan göra nytta för branscher med stor påverkansmöjlighet. Inom ramen för samarbetet med Climate Change Counsel hoppas vi kunna bistå jurist- och advokatbranschen i deras ambitioner kring klimatfrågor.

Om samarbetet

Under våren 2023 genomför vi en studie som tittar på hur advokatbranschen arbetar i förhållande till näringslivets klimatomställning. Studien ska belysa hur klimatfrågor syns i det dagliga klientarbetet på affärsjuridiska byråer. 

Klimatomställningen aktualiseras i advokatbyråns alla verksamhetsområden. Sverige har ett lagstiftat mål att nå netto-nollutsläpp senast 2045, och stora delar av näringslivet ställer just nu om för att nå målet. Klimatomställningen berör inte ett isolerat rättsområde. Det handlar om allt från regulatoriska risker och handel med utsläppsrätter till klimatrelaterade försäkringstvister och avtal som tar hänsyn till den snabba utvecklingen.

Resultaten av studien presenteras i början av sommaren 2023.

I ett senare skede av samarbetet kommer vi tillsammans att utveckla och erbjuda informationstjänster, utbildningar och nätverk med fokus på klimatjuridik.

Vilka är Climate Change Counsel?

Climate Change Counsel startades 2021 av tre jurister med erfarenhet från advokatbyråer i Sverige, USA och Asien. De arbetar i dag globalt med att lyfta och driva klimatperspektivet inom affärsjuridiken, och på andra sätt stärka juristernas roll i samhällets och näringslivets klimatomställning.

Tankesmedjans VD Annette Magnusson var tidigare generalsekreterare för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Rapporten: Affärsjuristerna och klimatet – en nulägesanalys

Denna rapport syftar till att undersöka hur de svenska företagens ambitioner återspeglas bland jurister som företräder och ger råd åt dem. Dessutom granskar rapporten den relevanta utvecklingen i andra länder, inklusive klimatutlåtanden och initiativ från advokatsamfund och advokatbyråer.

Kurser och konferenser

Kurs banner - Klimatomställning för affärsjurister.jpg

konferens-banner-law-and-climate-change-summit.jpgPressmeddelanden

Rapportsläpp: Affärsjuristerna och klimatet

Den 26 maj 2023 släpptes rapporten Affärsjuristerna och klimatet och den illustrerar svenska advokatbyråers betydelse för näringslivets klimatomställning. Samtidigt visar den att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att öka medvetenheten om affärsjuridikens centrala roll i omställningen.

26 maj 2023

Lansering av rapporten ”Affärsjuristerna och klimatet: En nulägesanalys”

En rapport om advokatbranschens roll i näringslivets klimatomställning släpps den 26 maj. Den visar att få svenska affärsjurister anser sig ha en viktig roll i företagens omställning, trots att många redan arbetar med klimatrelaterad rådgivning. Studien är ett samarbete mellan tankesmedjan Climate Change Counsel och JP Infonet AB.

16 maj 2023

Climate Change Counsel och JP Infonet ingår samarbete med klimatfokus

Ett nytt samarbete har ingåtts mellan den svenska tankesmedjan Climate Change Counsel och det svenskägda informations- och kunskapsföretaget JP Infonet AB. I det första stadiet kommer en studie att genomföras som tittar på hur advokatbranschen arbetar i förhållande till näringslivets klimatomställning.

23 februari 2023

Webbinarium

Webbinarium: Affärsjuristerna och klimatet – en nulägesanalys

Ta del av vårt webbinarium som sändes den 26 maj 2023 kl. 13.00–14.00 där vi presenterade rapporten Affärsjuristerna och klimatet: En nulägesanalys.

Syftet med rapporten är att öka kunskapen kring klimatfrågor i affärsjuristernas arbete och analysera advokaternas roll i näringslivets omställning. Rapporten baseras på en enkätundersökning, djupintervjuer och publik information från Sveriges största affärsjuridiska byråer. Under webbinariet gick vi igenom resultatet av rapporten mer i detalj.