Havsbaserade vindkraftsparken Stora Middelgrund nekas tillstånd

miljo-vindkraftspark-nekas-tillstand-huvudbild.jpg

Regeringen har beslutat om att inte ge tillstånd till att bygga och driva en vindkraftspark vid Stora Middelgrund utanför Sveriges territorialvatten utanför Halmstad på västkusten. Enligt regeringen har sökanden inte visat att den valda platsen uppfyller kravet på lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. En etablering skulle riskera att skada känsliga naturvärden på ett oacceptabelt sätt och även risken för negativ påverkan på riksintressen för sjöfart har vägt tungt i bedömningen.

Publicerad 29 aug 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
  • JP Djurnet

    Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
  • JP RättsfallsnetMark och miljö

    Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

Vår expert Ingela Sundelin går igenom HD:s dom ”Tjäderspelet i Malsättra” från den 5 april 2023 i mål nr T 538-22, tolkningen av den och gör en kortare analys.

23 nov 2023

Enligt domstolen var björnstammens storlek och sammansättning, bevarandestatus och genetiska status sådan att det inte fanns hinder för att tillåta jakten. 

31 okt 2023